O nas

Kancelaria LTF Sp. z o.o. Advisers Group

Kancelaria LTF Sp. z o.o. Advisers Group powstała dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa, podatków, finansów i zarządzania. Łączy nas również idea, którą jest bezpieczeństwo prawne naszych Klientów w życiu prywatnym i zawodowym.

Ośrodki operacyjne firmy znajdują się w Warszawie i Wrocławiu, swoją obsługą obejmujemy całą Polskę.

LTF Advisers Group stawia sobie za cel obsługę prawną i prawno-finansową przedsiębiorców i członków zarządów oraz rad nadzorczych w zakresie szeroko rozumianego planowania sukcesji.

Nasza działalność to w szczególności:

 • tworzenie rodzinnych planów sukcesji poprzez stosowanie narzędzi cywilno-prawnych takich jak testamenty, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie i inne
 • tworzenie firmowych planów sukcesji poprzez aplikację zmian w umowach spółek oraz przekształcenia podmiotów gospodarczych, mające na celu zapewnienie ciągłości istnienia i zarządzania firmy oraz nadanie optymalnej formy prawnej
 • optymalizacje podatkowe w zakresie firmowym i prywatnym
 • stałe doradztwo realizowane przez grupę współpracujących specjalistów z różnych dziedzin prawa i podatków

Naszą misję realizujemy za pomocą konferencji, szkoleń, konsultacji oraz przede wszystkim – merytorycznej realizacji obsługi prawnej i prawno-podatkowej.

Cechą szczególną naszej działalności jest ścisła współpraca z podmiotami z sektora finansowego. Wychodzimy z założenia, że pełną i prawidłową realizację planów sukcesji zapewnia jedynie połączenie wyspecjalizowanego doradztwa prawnego i podatkowego oraz umiejętnego i rzetelnego planowania finansowego.

Kancelaria LTF to suma wiedzy i doświadczenia osób, będących członkami naszego zespołu, naszych partnerów i stałych współpracowników.

Kadra zarządzająca i wspólnicy LTF:

Paweł Miszkurka

Paweł Miszkurka – prawnik ze specjalizacją w zakresie prawa finansowego, prezes zarządu kancelarii LTF. Od kilku lat specjalizuje się w problematyce prawnej dotyczącej planowania spadkowego, w szczególności w łączeniu rozwiązań prawnych, finansowych i zarządczych.

Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa finansowego.Jest praktykiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

czytaj więcej

Paweł Miszkurka w ramach pracy merytorycznej prowadzi szkolenia, konferencje i indywidualne konsultacje w dziedzinie planowania sukcesji. Od 2012 r. zarządza kancelarią LTF. Uczestnicząc w pracy merytorycznej odpowiada równocześnie za rozwój firmy i relacje z partnerami strategicznymi.

Jakub Więckiewicz

Mec. Jakub Więckowicz – radca prawny, członek OIRP w Warszawie, partner merytoryczny, współtwórca i stały współpracownik kancelarii LTF. Od wielu lat zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym i rodzinnym.

Jest specjalistą w zakresie łączenia rozwiązań wielu dziedzin prawnych w spójną usługę planowania spadkowego (tworzenia rodzinnych i firmowych planów sukcesji).

czytaj więcej

Jakub Więckowicz prowadzi szkolenia i konferencje, jest także specjalistą – praktykiem w zakresie aplikacji rozwiązań prawnych i prawno-finansowych w tym w szczególności rozwiązań testamentowych oraz modyfikacji  i przekształceń podmiotów gospodarczych. W LTF odpowiada za pion doradztwa prawnego i szkolenia prawne oraz za szkolenie partnerów z sektora finansowego.

Krzysztof Biernacki

Dr Krzysztof Biernacki – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych i magister prawa. Pracownik Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wspólnik kancelarii LTF.

Krzysztof Biernacki jest specjalistą w zakresie optymalizacji podatkowych, przekształceń podmiotów gospodarczych i podatkowych aspektów planowania spadkowego.

czytaj więcej

Jest także autorem wielu publikacji z dziedziny prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą i trenerem biznesu. Wiedzę i umiejętności merytoryczne uzupełnia również wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie prowadzenia podmiotów gospodarczych. W LTF odpowiada za pion doradztwa podatkowego i szkolenia podatkowe.

Tomasz Koproń

Tomasz Koproń – ekonomista, doradca biznesowy, ekspert prawny organizacji przedsiębiorców, radca Krajowej Izby Gospodarczej, wiceprezes kancelarii LTF. Od 16 lat w zarządach firm i organizacji biznesowych. Zajmuje się prawnymi i ekonomicznymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i sukcesji kompetencyjnej. Pomaga w rozwoju przedsiębiorstw i organizacji poprzez między innymi dostosowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych do celów firm i ich właścicieli.

czytaj więcej

Tomasz Koproń prowadzi szkolenia, konferencje i indywidualne konsultacje dotyczące sukcesji i zmian organizacyjnych. Prowadzi procesy sukcesji i rozwoju organizacyjnego. Odpowiada również za rozwój kancelarii LTF i relacje z klientami.

Usługi

 

Planowanie sukcesji

Dobrze przygotowany plan sukcesji, to zindywidualizowany komplet zabezpieczeń prawnych, podatkowych i finansowych. Brak takich rozwiązań może prowadzić do poważnych konsekwencji w tak istotnych dziedzinach naszego życia, jakimi są rodzina,firma i majątek.

czytaj więcej

Czy wiesz, że:

 • zaledwie niewielki odsetek dorosłych Polaków ma sporządzony testament,
 • brak testamentu prowadzi do dziedziczenia ustawowego, oznaczającego najczęściej współwłasność majątku,
 • zarząd majątkiem dziecka wymaga zgody sądu rodzinnego w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • osoby pozostające w związku nieformalnym nie mają ustawowego prawa do dziedziczenia, a w przypadku dziedziczenia testamentowego zapłacą wysoki podatek od spadków,
 • znaczna część firm w Polsce nie przetrwa śmierci swojego właściciela lub jednego ze wspólników,
 • brak dziedziczenia udziałów w spółce oznacza konieczność spłaty wartości udziałów zmarłego wspólnika,
 • śmierć właściciela Indywidualnej Działalności Gospodarczej może mieć poważne konsekwencje podatkowe dla spadkobierców?

Takich pytań jest wiele. Kancelaria LTF, wdrażając plany sukcesji (plany spadkowe) pomaga:

 • zapobiegać konfliktom w rodzinie,
 • uniknąć paraliżu w zarządzaniu majątkiem w przypadku dziedziczenia przez małoletnie dzieci,
 • planowo zagospodarować majątek na wypadek śmierci osób kluczowych w rodzinie i firmie,
 • uniknąć poważnych problemów finansowych w sferze prywatnej i publiczno-prawnej,
 • zapobiegać sporom wewnątrz podmiotów gospodarczych,
 • doprowadzić do nieśmiertelności firmy,
 • przekazać majątek w ręce osób wybranych, przygotowanych i kompetentnych z punktu widzenia spadkodawcy.

Doradztwo prawne

Profesjonalne usługi doradztwa i obsługi prawnej w zakresie:

 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek handlowych
 • windykacji sądowej i pozasądowej
 • prawa podatkowego

czytaj więcej

Zapewniamy reprezentację profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach przed sądami i urzędami.

Sprawujemy również stałe nadzory prawne i prawno-podatkowe.

Przekształcenia firm

Naszym celem jest bezpieczeństwo Państwa firmy, dlatego we wszelkich przekształceniach firmowych (zmiana formy prawnej, aporty, przekształcenia indywidualnych działalności gospodarczych) stawiamy do Państwa dyspozycji zespół prawników, w którego składzie są zarówno doradcy podatkowi jak i radcowie prawni.

czytaj więcej

Połączenie ich wiedzy i zakresu kompetencji powoduje, znaczący wzrost bezpieczeństwa wybranej procedury.
Zespół radców prawnych i doradców podatkowych działających z ramienia LTF specjalizuje się w przekształceniach podmiotów gospodarczych, mających na celu:

 • doprowadzenie do przetrwania firmy w przypadku śmierci właściciela lub jednego ze wspólników,
 • dobór optymalnej firmy prawnej dla danej aktywności gospodarczej,
 • optymalizację podatkową oraz optymalizację w zakresie innych zobowiązań publiczno-prawnych.

Spadki

Odpowiedzią jest doradztwo spadkowe LTF i pomoc prawna świadczona przez nasz zespół w zakresie spraw spadkowych, działów spadku i innych formalności prawnych po śmierci osób bliskich w rodzinie lub w firmie.

czytaj więcej

Jeszcze nie jest za późno…

 • Jeśli w Twojej rodzinie zabrakło kogoś bliskiego.
 • Jeśli dowiadujesz się, że zostałeś spadkobiercą.
 • Jeśli nie przeprowadziłeś sprawy spadkowej po krewnych.
 • Jeśli masz odziedziczyć długi i nie wiesz co zrobić by tego uniknąć.
 • Jeśli potrzebujesz dostępu do masy spadkowej i nie wiesz jak to osiągnąć…

Doradztwo podatkowe

Kancelaria LTF zapewnia usługi profesjonalnych doradców podatkowych pod nadzorem dr Krzysztofa Biernackiego.

Naszą misją jest obrona interesów naszych Klientów w zakresie zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań publiczno-prawnych.

czytaj więcej

Zakres doradztwa obejmuje:

 • doradztwo strukturalne, w tym optymalizację podatkową,
 • reprezentacja przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi,
 • opinie prawno-podatkowe,
 • analizy podatkowe,
 • stałe nadzory prawno-podatkowe dla firm oraz biur rachunkowych.

Szkolenia i konferencje

W naszej ofercie znajdą Państwo:

Konferencje tematyczne dla przedsiębiorców poświęcone planowaniu sukcesji w rodzinie i w firmie

czytaj więcej

Temat: Planowanie spadkowe, czyli jak zabezpieczyć rodzinę i firmę na wypadek śmierci osób kluczowych

Czas trwania: ok. 2-3 godziny

Klienci: przedsiębiorcy, organizacje, kluby, izby i stowarzyszenia gospodarcze, klienci banków i towarzystw ubezpieczeniowych, zarządy i wspólnicy spółek.

Szkolenia całodniowe z zakresu sukcesji prawnej i podatkowej

Temat: Sukcesja w rodzinie i w firmie. Zagrożenia prawne i podatkowe. Zabezpieczenia prawne i finansowe

Czas trwania: ok. 6 godzin

Trzy bloki tematyczne: sukcesja rodzinna, sukcesja firmowa, zagrożenia i rozwiązania podatkowe

Klienci: przedsiębiorcy, organizacje, kluby, izby i stowarzyszenia gospodarcze, klienci banków i towarzystw ubezpieczeniowych, zarządy i wspólnicy spółek.

Szkolenia podatkowe

Zakres i czas trwania szkoleń do uzgodnienia

Klienci: przedsiębiorcy, dyrektorzy finansowi, piony księgowe w firmach, biura księgowe, pracownicy organów skarbowych

Szkolenia dla Towarzystw Ubezpieczeniowych i Banków

Temat: Finansowanie Planu Sukcesji – rola profesjonalnego doradztwa ubezpieczeniowego i finansowego.

Zakres szczegółowy:

Niezbędna rola profesjonalnego doradztwa finansowego w budowie Planu Sukcesji

Zalety produktów finansowych (produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjno-ubezpieczeniowe)

Model współpracy z prawnikami

Teoria prawna i podatkowa w zakresie sukcesji i spadków

Łączenie rozwiązań prawnych i finansowych

Modele sprzedażowe

Czas trwania:

Wariant Skrócony: 1 dzień szkoleniowy

Wariant Rozszerzony: 2 dni szkoleniowe (teoria + warsztat praktyczny i sprzedażowy)

Wariant Pełny: 3 dni szkoleniowe (2 dni teorii rozszerzone o zakres zabezpieczeń podatkowych + warsztat praktyczny i sprzedażowy)

Klienci: pracownicy Towarzystw Ubezpieczeniowych, agencji, multiagencji i firm brokerskich, pracownicy domów inwestycyjnych, pracownicy bankowości.

Nasi specjaliści w mediach

 
 • Wywiad o sukcesji (Magazyn Cash) tutaj
 • Kto i ile odziedziczy z twojej emerytury wyjaśnia Paweł Blajer  tutaj
 • Otrzymałeś środki z polisy, nie musisz dzielić się ze spadkobiercami  tutaj
 • Dostałeś mieszkanie w spadku po cioci „Blajer mówi: jak nie zapłacić podatku” tutaj
 • Jak bezpiecznie przyjąć spadek pomaga Paweł Blajer tutaj
 • Dziedziczenie ustawowe a kłótnia w rodzinie, Blajer wyjaśnił jak roztrzygnąć spór tutaj
 • Nowe prawo spadkowe tutaj
 • Rozmowa z Pawłem Miszkurką tutaj
 • Sukcesja w rodzinie i firmie tutaj
 • Pomyśl o sukcesji tutaj
 • Sukcesja przedsiębiorców tutaj

Kariera

 

Kancelaria LTF poszukuje pełnomocników regionalnych m.in w:

 • Krakowie
 • Wrocławiu
 • Katowicach
 • Trójmieście
 • Poznaniu

Kontakt

Kancelaria LTF Sp. z o.o. Advisers Group

Biuro/sekretariat/szkolenia:
+48 535 643 601

Planowanie sukcesji i doradztwo prawne:
+48 515 165 870
+48 604 257 680

Doradztwo podatkowe:
+48 662 136 142

Odszkodowania:
+48 604 257 680

Adres do doręczeń Warszawa:

LTF Sp. z o.o.

ul. Belwederska 10 lok. 17

00-762 Warszawa

Adres do doręczeń Wrocław:

Kancelaria INITIUM
Krzysztof Biernacki Doradztwo Podatkowe

53-015 Wrocław

ul. Aleja Karkonoska 10

pokój: 235, 214

Podmioty z grupy

 
Kancelaria Initium
Jakub Więckowicz

Partnerzy

 
Olga Bieguńska
Kancelaria R. Comi, E. I. Chełkowska-Kamionka
Instytut Nowych Możliwości
Saar architekci